Kjøpsvilkår

 

Woie Snekkerifabrikk følger Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven

Kvister, kvae og sprekker

Våre dører og vinduer blir laget i helhet av naturlige materialer, noe som kan beveger seg pga luftfuktighet og temperatur.
Små sprekker og kvae som følge av naturlige beveglser i treviket gir ikke grunnlag for reklamasjon.

 
Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling.
Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette denne prosessen.
Hvis eventuelle endringer skulle skje,  anses ikke dette som mangel ved produktet.

Mottak av produktet

Ved mottak må kunde kontrollere produktet for eventuelle mangler.

Ved eventuelle mangler skal Woie Snekkerifabrikk kontaktes før vare tas i bruk.

Montering av produkt med synlig mangel uten Woie Snekkerifabrikks tillatelse,
betales ingen erstatning for ned- og oppmontering av erstatningsprodukter.

Generelt om produktene:
Karmer og vindus rammer lages av kjerneved hentet fra furuas indre.
Ramtre til ytterdører og terassedører lages av laminert fingerskøtt furu.

Alle våre produkter kan nå leveres delvis eller hele konstuksjoner av Accoya.
Konstuksjoner laget av Accoya gis 50 års garanti mot råte.

 

Standardfarge:

Hvit :       S 0502 Y

 

Vedlikehold av dør og vinduer

 

Bevegelige deler

TrioVing låssylinder og låskasse bør man kun behandle med produkter beregnet for TrioVing.
Kontakt  lokal låsesmed for produkter og råd.

Hengsler og dørvrider bør man gi noen dråper olje hvert år. Vi anbefaler kjedeolje.

Overflate

Husk at regn, snø og sollys(UV stråler) gir betydelig slitasje på dør og vinduer.
Slitasje, sår og skader på dør og vinduer anbefaler vi å reparere omgående.

Før sparkling og maling bør overflaten pusses lett over med fint pussepapir.
Deretter rengjør overflaten med såpevann eller avfettende middel for å gi
god heft.

For å begrense slitasje på ytterdør anbefales det å smøre inn døren i mild bilvoks 1-3 ganger i året. 
Voksen vil gi en beskyttende hinne som øker levetiden og beskytter overflaten.

Jevnlig kontroll av dør og vinduer anbefales.